Principis universals

Alhora de plantejar el projecte, vam observar com les tendències educatives actuals centrades en l’estudiant necessiten el redisseny dels espais educatius, així com les condicions, dinàmiques i metodologies que en ells es desenvolupen. Per això, un dels objectius que ens vam plantejar és revisar i establir criteris i principis universals per millorar les condicions generals de l’espai d’aprenentatge respecte a les que ofereix la configuració habitual d’un aula tradicional i des d’una perspectiva interdisciplinar (arquitectura-disseny-pedagogia).

Actualment, estem treballant en la proposta d’aquests criteris universals. Proposem l’establiment de tres dimensions per a la reconceptualizació y disseny de les aules intel·ligents: l’ambiental, la pedagògica i la tecnològica-digital.

La dimensió ambiental es refereix als elements relacionats amb el disseny arquitectònic i de mobiliari, com per exemple la configuració de l’entorn, el color, les textures, la temperatura… La dimensió pedagògica s’ocupa d’analitzar com el paradigma pedagògic que guia la pràctica didàctica ha d’orientar les decisions sobre l’espai d’aprenentatge. Finalment, la dimensió tecnològica-digital té en compte l’ús de les tecnologies digitals alhora de portar a terme diversos funcionaments claus en el procés de canvi, inclosa la possibilitat d’adaptar l’aprenentatge a les necessitats i ritmes individuals dels alumnes.

Aquestes dimensions s’interrelacionen i es concreten amb els principis de disseny: flexibilitat, adaptabilitat, confort, multiplicitat, connectivitat, personalització, organització, obertura, seguretat i sostenibilitat.

Les dimensions i els principis han de servir per concretar i implementar canvis en les aules de les escoles, per poder posteriorment avaluar la seva validesa i adequació.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *