Consultoria i transferència de la recerca

L’equip SMARTCLASSROOM PROJECT ofereix un servei de consultoria als centres educatius, institucions i administracions que vulguin redissenyar els seus espais d’aprenentatge. Enfoquem l’assessorament des d’una triple dimensió del disseny de l’espai d’aprenentatge:

  • Ambiental: centrat en l’alumne (benestar i aprenentatge)
  • Pedagògic: centrat en els principis d’aprenentatge basats en la recerca científica
  • Digital: centrat en l’aprenentatge i la presència “invisible” de les eines i entorns digitals

 

Assessorament

Anàlisi dels espais i necessitats generals respecte el projecte educatiu del centre. Descripció de les necessitats del professorat i els alumnes a través d'un procés de co-disseny.

Presentació de l'informe sobre l'espai/s prototip

Projecte virtual

Descripció visual dels espais. Análisi de necessitats, descripció complerta de mesures, organització i elements de l'espai i disseny virtual

Implementació 

Supervisió i acompanyament en la implementació del projecte. Contacte amb proveïdors i assessorament en la presa de decisions en la implementació final

Formació a mida 

Cápsules de formació a mida amb l'equip del centre amb l'objectiu d'oferir estratègies pedagògiques i d'utilització didáctica dels nous espais d'aprenentatge

 

Contacta amb nosaltres