12 Novembre 2018

Implementació dels espais

Des del mes de juny les escoles implicades en el projecte estan implementant els nous espais, basats en el resultat del codisseny que es va realitzar entre els mesos de març i juny.

A continuació, s’adjunten algunes de les fotografies, de l’escola Miquel Martí i Pol i Lola Anglada que mostren el procés de canvi dels espais. Queda ben poc per finalitzar aquests nous espais i iniciar nous processos d’ensenyament aprenentatge.

Escola Lola Anglada:

Escola Miquel Martí i Pol: