Redissenyant espais d’aprenentatge

Durant l’últim segle, l’espai per aprendre a l’escola no ha experimentat pràcticament canvis respecte a la seva configuració i estructura. No obstant això, els protagonistes i elements que configuren l’activitat d’ensenyament-aprenentatge no són igual que abans: estudiants, professors, continguts, recursos, … Tots ells han canviat molt.

Cal replantejar definitivament les aules tradicionals organitzades generalment en files i columnes de cadires i taules, davant la taula de professor i la pissarra, ja que no responen a les expectatives i necessitats educatives actuals. L’espai d’aprenentatge a l’escola també requereix adaptar-se als nous contextos i recursos que tenim al nostre abast, com la tecnologia digital, que formen part de la nostra realitat cada vegada amb més intensitat. D’aquesta manera, cal acompanyar l’espai d’aprenentatge de noves propostes metodològiques.

El grup de recerca interuniversitari Smart Classroom sorgeix de la necessitat de repensar els espais d’aprenentatge necessaris per dur a terme les noves metodologies educatives i, sobretot, per oferir benestar físic i emocional a tothom que faci ús. Des de la investigació científica, Smart Classroom vol donar resposta sobre com han de ser aquests canvis.

Paral·lelament, l’equip Smart Classroom Project ofereix serveis de consultoria, assessoria i formacions a aquells centres que volen repensar els seus espais d’aprenentatge. Els nostres serveis es fonamenten en la recerca iniciada l’any 2017 en aquest camp i l’èxit de les implementacions de noves Smart Classroom en diversos centres públics catalans.

Projectes d’investigació

Els avenços experimentats en l’àmbit de l’educació i l’aparició de noves propostes i estratègies pedagògiques requereixen posar atenció preeminent en la investigació sobre quins són els canvis que hauria de tenir la configuració i l’organització de l’espai d’aprenentatge (principalment les aules i els subespais que les configuren i són al voltant), així com les condicions, les dinàmiques i les metodologies que en aquests espais es desenvolupen. Els nous plantejaments d’escola i les necessitats educatives actuals requereixen nous espais d’aprenentatge configurats i implementats a partir d’un coneixement científic sorgit d’una investigació interdisciplinària, sistemàtica i d’excel·lència.

Les bases conceptuals i teòriques de la nostra investigació giren al voltant de conceptes com smart classroom i Innovative Learning Environments, amb el qual alineem la nostra proposta d’investigació perquè es durà a terme en cinc centres públics, tres de primària i dos de secundària, de tots els que siguin escollits per desenvolupar la transició a centre avançat, en el marc d’aquest projecte.

SmartClassroom és un projecte que té com a objectiu co-dissenyar, implementar i avaluar l’organització i l’estructura (arquitectura interior i disseny) de models d’aula, els sub-espais que les configuren i els recursos que les omplen, posant especial atenció a la integració didàctica i invisible de les TIC. A més, pretenem establir les condicions, les dinàmiques i les metodologies que han d’inspirar i guiar la pràctica educativa en aquests nous models d’aula per fer el màxim d’eficient i satisfactori el procés d’aprenentatge i per contribuir a la millora del context d’innovació didàctica amb la qual es troben els docents a les escoles.

Recercaixa 2016

La ciència és un factor clau per al progrés, la competitivitat i el benestar. En els últims anys, Catalunya ha incrementat la producció científica, tant en qualitat com en quantitat. El repte és que la ciutadania conegui els beneficis de la investigació científica i la percebi com quelcom proper i necessari.

Per aconseguir que ciència i societat avancin conjuntament, “la Caixa”, amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), va impulsar el Programa RecerCaixa.

Des de l’any 2010, en què es va iniciar el programa, s’han impulsat els millors projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d’universitats públiques i privades com de centres de recerca, i, especialment, fomentem la investigació en ciències socials, àmbit en el qual s’ha consolidat com a programa de referència.

Així mateix, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR, per les seves inicials en català) ha col·laborat també en aquesta iniciativa, mitjançant el suport a la gestió de la convocatòria i amb la gestió del procés d’avaluació, sobre la base de la seva experiència i professionalitat en aquests àmbits.

Equip d’investigació Recercaixa 2016

Anna Escofet

Guillermo Bautista

(UOC)

Angelina Sánchez

(UAB) @angelinasamarti

Maria José Rubio

(UB)

Adriana Ornellas

(UOC) @aornellasbcn

Marta Marimon

(UVic-UCC) @marta_marimon

Begoña Gros

(UB) @bgros

Ester Castejon

(UOC)

Mariella M Azzato

(USB)

Material

Recopilació documental sobre Smart Classroom, Espais d’aprenentatge i educació.

Descargar PDF

Documentació

Recopilació documental sobre Smart Classroom, Espais d’aprenentage i educació.

Descargar PDF