13 Maig 2018

Seminari amb Miquel Fígols

Avui, dia 3 de maig, el grup de recerca SMART CLASSROOM hem realitzat un seminari amb Miquel Fígols, autor del llibre “Arquitectura al servei de la pedagogia”.

En Miquel ha iniciat el seminari comentant que la seva inquietud a treballar en aquest camp ha vingut degut a poca existència d’estudis (i la majoria dispersos) sobre com afectava els ambients escolars als nens.

Per tal de focalitzar la recerca, en Miquel, ha analitzat tres pedagògiques: Montessori, Waldorf i Reggio Emilia. La selecció d’aquestes va ser amb el criteri que eren les tres pedagogies amb les idees més clares sobre els espais d’aprenentatge.

L’anàlisi dels espais d’aprenentatge els ha realitzat en base a 7 factors:

  1. Disseny general de l’escola
  2. Morfologia de l’aula: Tipologia d’aula, mobiliari (com és ergonomic millor)…
  3. Ubicació de l’escola: Importància de la ubicació de l’escola en relació al medi natural. Per exemple, en la pedagogia Waldorf és un aspecte que es té molt en compte.
  4. Materials de construcció i de mobiliari
  5. Tractament del color: Montessori tenia colors per diferenciar espais, Waldorf colors difuminats per veure materials i lluminositat. Depenent de la pedagogia la tipologia de colors és una o altre.
  6. Il·luminació: Aquesta a de ser coherent amb els objectius
  7. Acústica: Aquesta a de ser coherent amb els requeriments i les activitats a realitzar

“L’espai a de permetre autonomia del nen”

“No hi ha il·luminació bona o dolenta a les aules, sinó il·luminació coherent amb la pedagogia”

“L’entorn condiciona la persona”

Finalment, agrair de nou l’aportació d’en Miquel, i també totes les aportacions realitzades per Damaris Doñate.