07 Novembre 2019

Smart Classroom Project a la UOC Research Showcase 2019

El passat 5 de novembre se celebra al CosmoCaixa de Barcelona la darrera edició de la UOC Research Showcase 2019. Es tracta d’un esdeveniment per compartir projectes de recerca en els que hi ha Implicats professors i investigadors de la UOC. Aquest any l’eix temàtic transversal de l’esdeveniment eren els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU.

La Vicerectora de Planificació Estratègica i Investigació, Marta Aymerich, i la vicepresidenta de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, presentaven l’esdeveniment amb l’objectiu de reflexionar sobre com des de la recerca es pot contribuir a la transformació social i avançar cap a societats més justes i sostenibles, la UOC Vol destacar com l’activitat d’i + i desenvolupada a la Universitat Té un impacte en l’Agenda 2030. Aquest esdeveniment dóna a conèixer una vintena de projectes amb la finalitat de fomentar la col·laboració, les sinergies i la investigació interdisciplinària entre el personal docent i d’investigació. L’esdeveniment s’organitzaria en 3 sessions paral·leles organitzades en els Següents temes: Aprenentatge permanent inclusiu i equitatiu, Vides saludables i benestar i Transformació social i coneixement obert.

Guillermo Bautista, com a investigador principal del projecte interuniversitari liderat per la UOC, presenta el projecte Smart Classroom Project a la sessió “Aprenentatge permanent inclusiu i equitatiu”. Una oportunitat per donar a conèixer l’impacte d’aquesta investigació aplicada en diferents Centres publicos. En aquest esdeveniment el projecte presentat un sobre Resultats generals: Una metodologia pròpia de codisseny consistent en 3 sessions amb les escoles en què participen docents, estudiants, famílies i altres membres de la comunitat i también la transició entre els Espais tradicionals, Uns principis que haurien de seguir tots els Espais Educatius i un model d’aula alternatiu als Espais tradicionals.

En aquest vídeo pots veure el resum de l’esdeveniment.