Blog

Primera fase de la recerca

Primera fase de la recerca

La primera fase de la recerca està en marxa. Una investigació a nivell quantitatiu basada en un estudi per enquesta, que té com a objectiu realitzar un diagnòstic sobre diversos aspectes del professorat que poden incidir en el disseny del projecte: El coneixement sobre les Smart Classroom, les actituds davant les tecnologies digitals, les expectativesLeer más sobre Primera fase de la recerca[…]