Convocatòria de selecció

Iniciem la segona part de la recerca, i aquest cop optem per una metodología basada en el disseny (design-based research). L’autodenominat Design-Based Research Collective afirma que aquest enfocament “pot ajudar a crear i ampliar el coneixement sobre el desenvolupament, la posada en marxa i el sosteniment d’ambients d’aprenentatge innovadors” (2003; 5). Així, aquest enfocament implica “investigació en, dins i sobre el disseny” (Rowland, 2008) i, per tant, ens permet introduir-nos en els processos mitjançant els quals els docents pensen sobre la formació i l’aprenentatge que pretenen desenvolupar

Avui obrim la convocatòria (.pdf) per a la participació de dos centres educatius públics de Catalunya. Un cop seleccionats, començarem el procés amb un co-disseny amb docents i alumnat, seguidament s’implementarà el model prototip de l’espai en un centre de primària i un centre de secundària, i finalment la posada en pràctica.

 

call

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *