26 noviembre 2018

Design for the changing educational landscape, space, place and the future of learning

ANDREW HARRISON,  LES HUTTON

El llibre escrit pels arquitectes Andrew Harrison i Les Hutton aporta una mirada profunda als canvis dels espais requerits per l’aplicació de noves pedagogies  a través de la descripció de molts estudis i casos d’interès en l’àmbit internacional i concretament centrant-se en l’escola anglesa, explicant les conclusions extretes en cada cas.

Aborda íntegrament  tots els espais relacionat en l’aprenentatge, socialització, cultura  i intercanvi laboral, així subdivideix els capítols en Educació, Espais de negoci i culturals  i Creació de comunitats d’aprenentatge.

Referit a l’educació, una primera explicació de l’evolució de l’escola anglesa segons períodes històrics i polítics, així com dels canvis socials donen una visió contextual per iniciar un recorregut descriptiu de diferents estudis de transformació d’espais educacionals.

El gran número de casos exposats i la densitat de les seves explicacions poden servir com a guia i referent pel disseny d’espais d’aprenentatge pels agents involucrats en el canvi, docents, interioristes, arquitectes, etc…….

Una lectura detallada ens pot ajuda a classificar diferents conceptes de forma general, dividits en:

 • Conceptes sobre aprenentatge

On es parla sobre la classificació de l’aprenentatge, les formes d’aprenentatge del jovent  fora de l’escola, diferents maneres i modalitats d’aprendre, la introducció de les TIC, entre altres.

La conclusió que podem extreure d’aquestes investigacions seria “el més productiu és aprendre el procés d’aprendre”

 • Conceptes sobre el disseny dels espais d’aprenentatge

On reflexiona sobre temes com les classes estàndards actuals en contraposició a les condicions ambientals més favorables per l’aprenentatge.

Els suggeriments per la creació de nous espais passen pel disseny dels espais segons edats, tenint en compte que l’aprenentatge pot ocórrer en qualsevol lloc, qualsevol moment, en un ambient físic o virtual, espais de gran qualitat, que estimulin la imaginació dels infants i adolescents, dissenyats segons sistemes ergonòmics, d’ambient relaxat.

Estableix diferents classificació d’entorns que permetin transmetre, aplicar, crear, comunicar, compartir, intercanviar i prendre decisions

Un resum de les principals característiques més valorades en els espais d’aprenentatge seria:

 • Espais de mida adient
 • Espais amb divisions internes mínimes
 • Flexibles i adaptables a diferents escales
 • Circulació amb divisions mòbils
 • Excitants
 • Saludables
 • Lluminosos
 • Confortables
 • Airejats
 • Amb acústica apropiada
 • Adaptats a l’edat dels estudiant
 • Que permeti treballar de forma individual o en grup
 • Amb visibilitat de tots els estudies quan es dóna una classe
 • Segurs i duradors però confortables
 • Sostenibles ambientalment
 • Adaptables i accessibles als usos de la comunitat
 • Relacionats als canvis en els models educatius
 • Utilització d’elements d’emmagatzematge intercanviables
 • Fàcil recol·locació del mobiliari
 • Bon mobiliari, ergonòmic
 • Facilitadors de la utilització de les TIC

La conclusió que podem extreure és que els edificis són essencials per aconseguir una transformació en l’educació i l’aprenentatge..

Com remarquen els autors en algun moment del llibre: “The building makes you think”