28 octubre 2017

El disseny com a una eina pel canvi i el desenvolupament

El passat 26 d’octubre, la dissenyadora holandesa Rosan Bosch va realitzar una conferència en el marc de les Segones Jornades Disseny per viure del Museu de Disseny de Barcelona.

L’objectiu de la xerrada va ser mostrar la relació existent entre les tendències d’ensenyament del segle XXI i l’entorn/espais d’aprenentatge.

Rosan Bosch va fer referència a una de les seves fonts d’inspiració pedagògica, David Thornburg i la seva recerca sobre els espais d’aprenentatge. Aquest autor proposa espais com les coves (llocs per la reflexió), els abeuradors (llocs de conversa informals), entre d’altres. Podeu consultar més informació sobre aquest autor i la seva investigació en el post: De la foguera a les coves.

A més, la dissenyadora va emfatitzar en l’idea de que l’entorn físic influeix en l’estat emocional i el comportament d’estudiants i docents, per tant, l’espai ha de transmetre motivació. Els entorns d’aprenentatge han de considerar-se com una eina activa que ajudi a la implementació de nous mètodes d’ensenyament.

Finalment va aportar diversos exemples dels projectes realitzats pel seu estudi, alguns d’ells es destaquen a continuació:

  • Liceo Europa (2016)
  • The Sheikh Zayed Private Academy (2015)
  • Vita School Telefonplan (2011)