Els efectes dels colors en les tasques cognitives

En moltes ocasions, el color de les parets, terres, mobiliari, entre d’altres elements dels espais educatius són pintats amb una elecció dels colors intuïtiva per part del dissenyador o arquitecte. Aules d’infantil pintades amb molts colors llampans, aules de secundaria on el blanc de les parets i terra combina amb el color fusta del mobiliari… Com hem de pintar l’entorn d’aprenentatge?

 

 

En el post d’avui, comentem l’article “Blue or Red? Exploring the Effect of Color on Cognitive Task Performances” per tal de donar resposta científica a aquesta intuïció, i poder escollir els colors que envolten l’aprenentatge de forma que acompanyi adequadament a l’estudiant i el docent.

El color és un aspecte fonamental de la percepció humana, i els seus efectes sobre la cognició i el comportament ha estat analitzat per diverses generacions d’investigadors. Encara que s’ha realitzat una gran quantitat de recerca en aquest àmbit, els processos psicològics a través dels quals funciona el color no s’han explorat completament. L’estudi de Ravi Mehta i Rui Zhu detalla la teoria del procés psicològic que fa referència a com el color afecta les les tasques cognitives.

Arriben a la conlcusió que el vermell i el blau activen diferents motivacions i, en conseqüència, milloren l’aprenentatge en diferents tipus de tasques cognitives.  Depenent de la naturalesa de l’activitat, diferents colors podrien ser possitius per a la realització d’aquesta. Si l’activitat requereix focalitzar l’atenció, com pe exemple, memoritzar informació, el color vermell és apropiat. Tanmateix, si la tasca demana creativitat i imaginació, per exemple, la creació d’un disseny o una pluja d’idees, aleshores el blau és el color adequat.

Quin color tenen les parets del teu centre educatiu?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *