22 febrero 2018

Iniciem la segona fase

Iniciem la segona fase de la recerca, la fase de codisseny, implementació i primer pilotatge de l’espai. En aquesta fase s’utilitzarà la metodologia “design-based research” ja que ens ajudarà a crear coneixement sobre el desenvolupament, la posada en marxa i el sosteniment dels espais d’aprenentatge.

Els centres seleccionats a participar en aquesta fase del projecte han estat:

  • Escola Roser Capdevila (Sant Joan Despi)
  • Escola Miquel Martí i Pol (Viladecans)
  • Escola Lola Anglada (Esplugues)
  • Escola La Sinia (Molins de Rei)
  • Institut Joaquima Pla (Sant Cugat)
  • Institut Icària (Barcelona)

Començarem aquest procés amb diverses sessions de codisseny amb participants dels centres educatius (professors, estudiants, pares…). Seguidament, s’implementarà el model prototip de l’espai en els sis centres esmentats, i finalment la posada en pràctica de forma iterativa.

Així, aquest enfocament implica fer recerca en, dins i sobre el disseny de l’espai d’aprenentatge i, per tant, ens permet introduir-nos en els processos mitjançant els quals els docents i estudiants pensen sobre la formació i l’aprenentatge que pretenen desenvolupar.

Es parteix de la participació activa dels docents i estudiants en el procés de disseny de l’espai, així com en la implementació i l’avaluació constant del mateix en la pràctica quotidiana, per tal de relacionar la teoria, els models d’acció, eines i percepció dels participants. És per això que la investigació i el desenvolupament configuren un cicle continu de disseny d’intervenció, aplicació, anàlisi i redisseny.